SPOT+

feb 15, 2020

FREDAG, LØRDAG.
SPOT+ er SPOTs konference- og netværksdel, og din opgave her bliver at tjekke armbånd, at servere mad og drikke samt at klargøre konferencelokalerne mellem de enkelte indslag.