Bestyrelse, vedtægter, årsrapporter m.v.

Bestyrelsen

Formand
Claus Visbye, udpeget af ROSA

Medlemmer:
Jørgen Thorup, udpeget af DPAog DJBFA
Marianne Van Toornburg, udpeget af DAFog DMF
Søren Krogh Thompson, udpeget af MXD – Music Export Denmark
Poul Martin Bonde, udpeget af bestyrelsen
Marianne Troelsgaard Jensen, udpeget af bestyrelsen


Vedtægter

Se SPOT Festivals vedtægter her


Målaftaler

Hent målaftale med Statens Kunstfond for 2017-2019


Årsrapporter

2018
2017
2016
2015
2014
2013